28. aug, 2017

INFO/REGLEMENT TIL LAGLEDER; Reglement overnatting

Adresse til skolen er:
Holtan ungdomsskole
Grønligata 23
3188 Horten

Overnattingsansvarlig: Birgit Lien Johansen 952 22 577
Gunnar Slinning Østad 905 52 115


REGLEMENT FOR INNKVARTERINGSSKOLE:

• Lagleder og vakt ved skolen kontrollerer rom sammen og signerer på innsjekkskjema før spillere og øvrige ledere slippes inn. Samme skjema skal benyttes ved utsjekk.
• Branninstruks skal henge på innsiden av dør til overnattingsrom. Lagleder skal gjøre seg kjent med denne og informere spillere og øvrige ledere. Brannalarm kjennes ved klokkealarm. (Talesystem i administrasjonsdelen 1. etg)
• Oppdatert navneliste fylles ut og leveres vaktlag snarest etter innsjekk.
• Når laget skal forlate rommet kontaktes vakt som skal låse rommet.
• Oppslag på utsiden av døren skal oppdateres av lagleder med rett antall overnattende. Evt endringer i antall grunnet sykdom/hjemreise/overnatting utenfor skolen skal umiddelbart også varsles vaktleder.
• Det er ikke tillatt bruk av mobilladere/pc-ladere o.l. i overnattingsrom på natten.
• Det skal alltid være våken person tilstede i rommet når ladeutstyr, kaffetrakter, vannkoker, støveltørker mv benyttes.
• Det er ikke tillatt med bruk av bar ild, stearinlys mv på skolens område.
• Evt. kakelys ved feiringer tillates kun spiserom/kantine etter avklaring med Vaktsjef/brannvakt – IKKE i overnattingsrom med soveposer, bagger mv.
• All bruk av alkohol eller andre former for rusmidler er på det strengeste forbudt. Det er forbudt å vise seg på skolens område i beruset tilstand.
• All røyking må skje utendørs ved parkeringsplassen.
• Deltakere skal være inne på skolens område før kl 2300. Det skal være ro på skolen mellom kl 2300 og 0600. Det skal være minst en ansvarlig leder over 18 år for hvert lag på innkvarteringsrommet eller direkte tilknyttet grupperom.
• Utstyr som befinner seg på rommet (pulter, stoler mv) ryddes bort og plasseres på anvist plass. Det er ikke tillatt å plassere utstyr utenfor rommet. Laget er ansvarlig for evt skader.
• Alle sko og klær skal oppbevares på rommene, det er ikke tillatt med klestørk/skotørking i korridorer.
• Det skal ikke henges tørkesnorer i ventilasjonskanaler eller teknisk utstyr/tavler.
• Det er ikke tillatt å spise på overnattingsrommene. All bespisning skal foregå i spisesal.
• Det er ikke tillatt med ballspill inne i skolebygget.
• Vaktlaget henviser biler/kjøretøy til parkeringsplass.
• Overnatting i kjøretøy på skolens område er ikke tillatt.
• Dusj er åpen fra 0630 og i forbindelse med kamper.

28. aug, 2017

Oppvarming

Oppvarming skjer kun i hallene i forkant av kamp eller på uteområder.

28. aug, 2017

Gjenglemte eiendeler

Alt leveres kafeteriaen i Holtanhallen og kan hentes der.

28. aug, 2017

Hente A- og Bkort

Dette hentes i kafeteriaen i Holtanhallen ved ankomst. Kafeteriaen ligger i Holtanhallens 2. etasje.

28. aug, 2017

Registrering (overnatting)

Registrering for overnattende lag skjer fra kl. 16 fredag på Holtan skole.
Utsjekk senest kl. 12 søndag.

Tekniske installasjoner i klasserommene skal ikke benyttes. Kostnader ved evt. skade betales av det laget som har benyttet rommet.

Dusjing MÅ skje i dusjanleggene i hallene.

28. aug, 2017

Måltider

For deltakere med A-kort serveres totalt 6 måltider. Middag fredag, frokost, lunsj og middag lørdag og frokost søndag. Lunsj søndag smører deltakere selv ved frokost samme dag. Tidspunkter for servering er følgende:
Middag fredag: kl. 17 - 2130
Frokost lørdag: kl. 07 - 09
Lunsj lørdag: kl. 11 - 14
Middag lørdag: kl. 1630 - 19
Frokost søndag: kl. 07 - 10 (husk å smøre egen matpakke til lunsj)

20. aug, 2017

Matallergier

Matallergier meldes via fanen Kontakt. Husk å angi lag og navn på den det gjelder.

12. feb, 2017

Overnatting og matservering

Alle deltakere med A-kort får overnatting og servering på Holtan skole. Holtan skole ligger i tilknytning til Holtanhallen.

12. feb, 2017

Kamparenaer

Holtanhallen - adresse: Grønligata 23
Hortenshallen - adresse: Strandpromenaden 29
Campus Arena - adresse: Raveien 201 (når du kommer fra Horten hold til høyre når du tar av fra riks-/hovedveien og kjører inn til Campusområdet)